تصاویر ایلیاتی

شعردرفراق صاحب الزمان

دلنوشته های غمگین مذهبی تازه های خبری

‍ ﷽ 

بازقلم بغض دلش بازشد

مرغ سحرقصه پروازشد 

 سرخ شده مرکب خامه اش

ویران شده آبادی خانه اش

بازقلم بغض فشانی میکند

برگلویش داغ نشانی میکند

دوچشمانم ازغم آل طاها

آبیاری کردباغ غریب یاررا

باناله های جانسوز آسمان 

تلمیح های غصه شده فراوان

هاتف غیب آمدوگفتاچنین 

ای پیروان مسلک عابدین

بشنوتواین سِرنهانخانه را

حقیقتی که لرزاندشانه را

بازاریوسف فروشی شده باب

زلیخاهای جعلی درپیچ وتاب

پیام مولای غریبم این است

ازمردم زمانه دل حزین است 

ازشیعیان دلش گرفته بارها

باکردارهای آلوده به ریا 

نمک نزن به زخم اوتوهربار

اینقدرنزن سیلی به رخساریار

هرکجاکه شیعه خطامیکند

سیلی به صورتش عطامیکند

نزن سیلی به صورت آن عزیز 

ازرفتارهادلش راکردیدریزریز

حال که برای فرجش نیست دعا

لااقل سیلی نزنیدبه مولا

وقتی نمیخوانیددعای فرج

پس چراازنام اومیکنیدخرج 

یوسف فروشی خیلی ارزان شده

به فیمت یک لقمه ای نان شده

وقتی که اینگونه گناه میکنید

برگونه او هم نگاه میکنید؟

تاببیندجای اون ضرب سیلی

که چگونه صورتش گشته نیلی 

ازضرب سیلی کوچه یادش میاد

غصه هاشوبااین کارنکن زیاد

جمعه درجمعه پراز عزا شده 

این ماتم ولی چه بیصداشده 

 درغروب جمعه هانظر نما

تاببینی سرخی خون طاها 

تابنگری چگونه غوغاشده 

کبودی خورشیدهویداشده

هرجمعه ایکه بی مهدی میرود

عمر ما هم بابدعهدی میرود

زندگی بی مهدی عذاب آورست

زندگی بی مهدی مذاب آورست

عطرگلهاازنرگس ویاس بوده

گلاب مهدی ازگل خاص بوده

این جمعه رفت امادلی نشدتنگ

دنیاچراپرشده ازرنگ وننگ 

 زمان چرا چنین پرازدردشده 

محله ها هم پر از نامردشده 

داخل هرکوچه صدایی میاد

نوایی از دردجدایی میاد

برسرهرکوچه گلی کاشته اند

نرگسی ویاس سنبلی کاشته اند 

اماچراشاخه هارو میشکنید

برگهای یاس راپس چرامیکنید

 دست علیامیلزردازاین سرود

کاش که این جمعه بیایداوزود

شاعر: علی سرابی یاقوند 

 

چهل حدیث درباره آخرالزمان و پیش بینی ائمه(ع) دربارۀ رخدادهای آن زمان

مذهبی تازه های خبری

 

چهل حدیث درباره آخرالزمان و پیش بینی ائمه(ع) دربارۀ رخدادهای آن زمان!

1. امیرالمؤمنین (علیه السلام): پشت ها سنگین شود و حوادث پیاپی واقع شود.


2. امیرالمؤمنین (علیه السلام) : او (حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگامی ظاهر می شود كه حقیقت ها كم اجر و دنباله روها از نابخردان پیروی كنند.


3. امیرالمؤمنین (علیه السلام): عرب ها دچار اختلاف شوند اشتیاق به ظهور افزون شود.


4. امیرالمؤمنین (علیه السلام): عفاف و خویشتن داری از جامعه رخت بربندد و شیطان بر همگان چیره شود.


5. امیرالمؤمنین (علیه السلام): زن ها فرمانروایی كنند، حوادث جانكاه و كمرشكنی روی می دهد.


6. امیرالمؤمنین (علیه السلام): شكافنده ها بشكافند و پیش بتازند ،تیز پروازان حمله كنند.


7. امیرالمؤمنین (علیه السلام): عراق را فتح كنند و هر نوع اختلافی را با خونریزی پاسخ دهند.


8. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): برای مردم روزگاری می رسد كه تنها همّ وغمّشان شكم آن ها و شرف آن ها تجمّلات زندگی و قبلۀ آن ها زن هایشان می گردد.


9. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): دین و آیین آن ها درهم ودینارشان می باشد، آن ها بدترین خلایق هستند برای آن ها نزد خدا ارج و مقامی نیست.


10. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): هنگامی كه روابط نامشروع شیوع پیدا می كند زلزله زیاد می شود.


11. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): هنگامی كه برای كارهای ناشایست تعاون و همكاری كنند و در احكام دین از یكدیگر دوری كنند.


12. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): انسان به پدر و مادرش جفا می كند ولی با دوستانش از راه وفا و صفا وارد می شود. 


13. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): هنگامی كه تكبّر و خودپرستی در اعماق دل ها نفوذ كرد آن طور كه سم ها در بدن ها نفوذ می كند.


14. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): گناهان علنی شوند و محرّمات الهی سبك شمرده شوند.


15. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): زمانی می آید كه مردم گرگ درنده می شوند، هر كس گرگ نباشد او را می خورند.


16. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): مردم به انجام منكرات تظاهر می كنند و اموال فراوان برای غنا و موسیقی خرج می شود.


17. امیرالمؤمنین (علیه السلام): كسی كه امر به معروف كند، خوار شود و كسی كه مرتكب گناه شود، مورد ستایش قرار گیرد.


18. امیرالمؤمنین (علیه السلام): هنگامی كه نیازها وگرفتاری ها فراوان شود مردم همدیگر را نشناسند.


19. امیرالمؤمنین (علیه السلام): انسان برای استمداد به نزد برادرش برود، او را در قیافه ای دیگر غیر آن چه بود می بیند.


20. امیرالمؤمنین (علیه السلام): هنگامی كه مردها با مردها در می آمیزند و زن ها با یكدیگر.


21. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): هنگامی كه امت من نماز را ضایع كنند و از شهوات پیروی كنند.


22. امیرالمؤمنین (علیه السلام): مرد را برای پوشیده نگه داشتن همسرش سرزنش می كنند.


23. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): مردها خود را شبیه زن ها و زن ها خود را شبیه مردها می كنند.


24. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): هنگامی كه زن ها جامه مردان را بپوشند و پوشش حیا از آن ها گرفته شود.


25. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): سپس زمانی می آید كه قاریان قرآن را می خوانند ولی از حلقومشان تجاوز نمی كند (عمل نمی شود).


26. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): قرآن را طبق خواسته های خود توجیه می كنند و آیین خدا را با آرای خود تفسیر و تحلیل می كنند.


27. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): ثروتمندان امت برای سیاحت به مكه می روند ومتوسطین آن ها برای تجارت و فقرا برای ریا و تظاهر (افراد خالص كم هستند).


28. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): قرآن با نی و لحن غنا خوانده می شود، بدون این كه به هنگام تلاوت با خوف و خشیت از پروردگار همراه باشد.


29. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): پس می بینی كه گوش دادن به قرآن برای مردم بسیار سنگین است و گوش دادن به صداهای باطل آسان و فرح بخش شده است.


30. امیرالمؤمنین (علیه السلام): آلات لهو و لعب در رهگذر مردم آشكارا به كار گرفته می شود ، مردم عبور می كنند و كسی جرأت نمی كند از آن جلوگیری كند.


31. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): (در آخرالزمان یعنی نزدیكی ظهور) زمین لرزه بسیار می شود.


32. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): انتظار می رودكه حتی یك قفیزگندم و یك درهم پول به مردم عراق نرسد.


33. امام صادق (علیه السلام): رودخانه ها خشك می شود و قحطی و گرانی پیش می آید.


34. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): سه پرچم در یك سال و یك ماه و یك روز خروج می كنند (1ـ سفیانی 2ـ خراسانی 3ـ یمانی )


35. امام صادق (علیه السلام): مردی از اولاد عمویم زید در یمن خروج می كند.


36. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): یمانی از شیعیان امیرالمؤمنین (علیه السلام) است خروج یمانی و سفیانی مانند دو اسب مسابقه هم زمان به دنبال یكدیگر است.


37. امام صادق (علیه السلام): در آن میان پرچم های هدایت از خراسان بیرون آمده با شتابی هر چه تمام تر منازل را طی كرده و پیش می تازند و تعدادی از یاران حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در میان آن ها خواهند بود.


38. امام صادق (علیه السلام): هنگامی كه پرچم های سیاه از خراسان به راه افتاد به سویش بشتابید ولو با سینه خیز رفتن از روی برف ها باشد.


39. امام صادق (علیه السلام): آگاه باشید كه آن ها (سپاه خراسانی) یاران حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستند و زمینۀ سلطنت جهانی او را فراهم می سازند.


40. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): اگر سفیانی را ببینی او را پلید ترین می یابی.


(( اللهم عجل لولیک الفرج ))


ارسالی توسط آقای علی کیانی 

برچسب ها مردم آخرزمان

دانلود زیارت عاشورا صوتی از 12 مداح مشهور

مذهبی

 

دانلود زیارت عاشورا صوتی از 12 مداح مشهور

متن زیارت عاشورا به صورت PDF همراه ترجمه

 

حضرت امام صادق(ع) فرموده اند: هرکس بوسيله خواندن زيارت عاشورا ، جدم حسين(ع) را زيارت کند " چه از راه دور يا نزديک"  به خدا قسم خداوند هر حاجت مادی و معنوی داشته باشد به او می دهد.. این مجموعه از 122 مداح اهل بیت برای شما گلچین شده است و شامل 12 فایل صوتی mp33 می باشد. امیدواریم با دانلود زیارت عاشورا و خواندن این دعای پر فضیلت ما را نیز در ثواب خود شریک بدانید.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان