تصاویر ایلیاتی

استیضاح سوری درشب چهارشنبه سوری

تازه های خبری

#تحلیل_سیاسی_کوتاه 

 

استیضاح سوری در شب چهارشنبه سوری

دیروزمجلس شورای اسلامی بااستیضاح چندتن ازوزیران یکباردیگرنمایشنامه ای مضحک بجای گذاشت .

نکته قابل تحمل این تراژدی این بوده که واقعاچه کسانی به ابقاءاین وزیران خیانت کاررضایت دادند.

چرانبایدرای موافقان این خیانت برای مردم مشخص باشد

چرامردم نبایدبدانندچه نمایندگانی موافق ادامه خیانت این وزیران ناکارآمدهستند.

ازکجامعلوم است برخی از همان استیضاح کننددرنهایت جزموافقان ابقاء وزیرخاطی نبوده ؟

چراکه درظاهرخیلی هاخودراهمرنگ مردم دانسته ولی درخفاء تیشه برریشه مردم بینوامیزنند..

ایکاش قانونی تصویب می شدتا آرای نمایندگان مشخص بودتامردم میدانستندچه افرادی دلسوزآنهاهستند...

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر

 

صفحه قبل 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 85 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان