تصاویر ایلیاتی

اطلاعیه شماره ۲ درخصوص آیین چهارشنبه سوری

سیاست اداب ورسوم ایلیاتی تازه های خبری

مرابه هیچ گروهی اد نکنید:

 اطلاعیه شماره۲ 

 پایگاه تحلیلی خبری لرپرس 

 

 اگربخواهیم مامیتوانیم

 

باتحریم موادمنفجره علاوه براینکه ازتمدن سوزی جلوگیری کرده فرصت انفجارهای احتمالی راکه ازسوی عوامل خارجی ودشمنان قسم خورده ایران عزیزراگرفته تاازصدمات جبران ناپذیر جلوگیری کنیم 

 اگربخواهیم مامیتوانیم

باتقدیم مهرورزی غنچه های لبخندرابه گلهای شادی مبدل نمائیم.

بااهدای صداقت پایه های امیدبه آینده رامستحکم سازیم.

بادوری ازحسادت وخودخواهی همیارو همکاری دلسوزبرای همنوع خویش باشیم.

بادورریختن نفاق باغ محبت راشاداب کرده 

 

منتظراطلاعیه های بعدی باشید

 

انتشار وکپی این متن واجب است برهمگان 

 

 علی سرابی یاقوند 

مدیرمسئول 

 پایگاه تحلیلی خبری لرپرس 

متنی که بایدکپی کنیم واطلاع رسانی نماییم

تازه های خبری

علیانوشت 

متنی که بایدهم کپی شودوهم اطلاع رسانی نمایید

 

          تمدن_سوزی_ممنوع

 

قابل توجه خانواده های ایرانی 

 

اگربفکرآرامش وآسایش خودوهمنوعان خودهستید

اگربفکرآیین وتمدن اصیل ایرانی هستید

اگرخواهان ماندگاری سنت های زیبای ایرانی که سرچشمه آن مهرورزی وهمنوع دوستی بوده 

اگرخواهان برقراری امنیت وآرامش ودرنتیجه سلامت جامعه وخانواده خویش هستید

و.....

پس لازم است ازهمین حالا :

ازخریدن هرگونه موادمنفجره حتی ترقه های ساده برای برگزاری چهارشنبه آخرسال ( چهارشنبه_سوری ) اجنتاب کرده وآن را به میدان سودجویان چهارشنبه سوزی مبدل نسازیم...

به امیدبرقراری آسایش همراه با برگزاری آیین وسنت ایرانی درکنارعقلانیت بدورازاحساسات کاذب...

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر

 

شعارجدیدچهارشنبه سوری ۹۶

تازه های خبری

علیانوشت 

متنی که بایدهم کپی شودوهم اطلاع رسانی نمایید

 

          تمدن سوزی ممنوع

 

قابل توجه خانواده های ایرانی 

 

اگربفکرآرامش وآسایش خودوهمنوعان خودهستید

اگربفکرآیین وتمدن اصیل ایرانی هستید

اگرخواهان ماندگاری سنت های زیبای ایرانی که سرچشمه آن مهرورزی وهمنوع دوستی بوده 

اگرخواهان برقراری امنیت وآرامش ودرنتیجه سلامت جامعه وخانواده خویش هستید

و.....

پس لازم است ازهمین حالا :

ازخریدن هرگونه موادمنفجره حتی ترقه های ساده برای برگزاری چهارشنبه آخرسال ( #چهارشنبه_سوری ) اجنتاب کرده وآن را به میدان سودجویان چهارشنبه سوزی مبدل نسازیم...

به امیدبرقراری آسایش همراه با برگزاری آیین وسنت ایرانی درکنارعقلانیت بدورازاحساسات کاذب...

علی_سرابی_یاقوند 

ف.ک.سیاسی ش قوم لر

 

صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 84 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان