تصاویر ایلیاتی

روزجانباز

دلنوشته های شکسته سیاست ادبیات ایثارگران

روزجانباز مبارك آقاجان،توكه ازسلاله پاك زهرايي

ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي

ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي ياعلي  

ساپورت دل

دلنوشته های شکسته ادبیات

#سلامآعلی_آل_یاسین

ازاین چپ و راست دلم خون گشته 

که #باشاه_کلید ،شدن یک دسته

#رانت_خوارانیکه_باجام_نشسته


امروزشنیدم یاران می آیند

ازاین چپ وراست پر ازگلایه اند

این قاصدان ازکرب وبلایند


آیدبه گوشم اینک صدایی 

ازدل همین کاروان آهی

دارندنشان ازکرب وبلایی


دستهای بسته پهلوشکسته

ردگلوله به سرنشسته

کاروانیان همه دل خسته


این چه معبریست که پرازخطاست 

#کوفی وصوفی_هردوبی_وفاست

  که بازاینچنین ولایت تنهاست


مگرنگفتیم فقط حزب الله 

#شرقی_وغربی همه بی معنا

#مکتب_ماهم_ظهرعاشورا


ازچپ وازراست نهروان پیداست

 #جانمان_فدای_اولادزهراست

راه #ولایت طریق اولاست


 پیمان عشق رادوباره بستیم

#گرچه_باامیدبه_گِل_نشستیم 

#مامیتوانیم_آماده_هســـتیم 


علیااینچنین رسیدبه پایان

باامان نامه ازاین شهیدان

که درکربلا بودیم هم پیمان


 این است شعارعلیاوالسلام

#مامـــــیتوانــــیم_شعاری_تمــــــام

یعنی #ســـیدعـلـــی_رهـبروامام


#دلنوشته:علی(علیا)سرابی_یاقوند


فی البداهه بودتقدیم شما 

نفس های سوزان

دلنوشته های شکسته ادبیات دفاع مقدس یادشهدا

   نفس های بیقرار

 

توبه کردم ننویسم دیگرازخس خس سینه

ازغـَـَم غـــروب آفـَـــتاب یاکه ازقـــــدی خمیده


توبه کردم ننویسم دیــگرازگــازهای خـــَردل

سوزش زخمهای کهنه نمک نیش های تاول


توبه کــردم ننویسم دیـــگرازخـــزان باغــچــه

نـم نَـم بارون غربت،روی دلهامون نشــسته


آهوی دلـــم شـــتابان درمَـیان دشــت رمـــیده

تابگیــردیـَک نَـشان ازآن حبیب بــی قَـرینـــــه


ردپـَای عـــشق”رادیَــدم روی خاکریــزولایـَـَـت

پرچـــم”ســـبزحــســینی برترین نشان غــیرت


★چــادرخــاکی مادرشـده ازغــصه دلـش خــون

نقشی ازخاطره گشته کربلادرهورومجنون


بوی عـطــرخــوش یاران میدهــدنـویـددیـــدار

شایداین”جـمــعـه“بیایدیوســـف حـیـــدرکــــرار


توبه کردم ننویســم امـــامــن تــوبه شــکسـتم

تارســید”عــلیا“به،آخـرازشــراب سـرفـــه مسَـتم


نکـــته ایست باریکـــترازمــــوامــازیباوقَـشنگـه

هــرکســی باشهــــداءبودخدایش خیلی زرنگه


           شعر☜:علی(علیا)سرابي یاقوند


                     ☜کپی ممنوع☞ 

صفحه قبل 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 90 صفحه بعد

درباره ما

حقیقت نگاری

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پيوندها

تصاويرموضوعی

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سايت

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

زاگرس نشینان